home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact
Organisatie
 

Profiel

NEXT Vastgoed vergelijkt zichzelf graag
met de kunst van het “fierljeppen”.
Polsstokverspringen wordt door de Friezen
niet voor niets “fierljeppen” genoemd.
De letterlijke vertaling betekent gewoon:
ver springen. De Friezen reppen dus niet
over de manier waarop je het moet
doen (met een polsstok), maar richten
zich op het resultaat: zo ver mogelijk
springen onder alle omstandigheden.

Het is het maken van de juiste combinatie
tussen een perfecte korte sprint als aanloop,
een goede insprong naar de polsstok, snel
klimmen naar de top van de polsstok, evenwichtbewaren
en een goede afsprong die zorgen voor het
optimale resultaat. Als maar één onderdeel niet perfect
wordt uitgevoerd volgt een flinke afzwaaier of beland je in de sloot in plaats van aan de overkant.

Niet elke sloot, kanaal of vaart is even breed of even diep. Er zal dus elke keer opnieuw een juiste combinatie moeten worden gekozen. NEXT helpt u graag met het maken van de optimale combinatie om tot die juiste beslissing te komen, zo min mogelijk af te zwaaien en zo ver mogelijk te springen onder de gegeven omstandigheden.