home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact

Werkveld/expertise

  grondexploitatie & planeconomie
risicomanagement

Grondbeleid

Grondbeleid is mede door de introductie van de nieuwe Wro en de Grexwet sinds 1 juli 2008 veranderd. Vooral de onderbouwing is centraal komen te staan. Dat betekent dat er meer in het beleid vast moet liggen. Daarnaast blijkt in de praktijk dat na- en doordenken over samenwerking met marktpartijen in een eerder stadium moet plaats vinden.

In de loop van de tijd is gebleken dat er meer behoefte is aan een nadere uitwerking van een grondprijsbeleid. Zo komt het steeds vaker voor dat er relatief veel tijd nodig is om tot overeenstemming te komen met marktpartijen. Ook binnen de gemeente wordt de grondprijs niet altijd door iedereen op dezelfde wijze bepaald. NEXT is van mening dat het wenselijk is om de uitgangspunten voor de grondprijsbepaling bij de uitgifte van gronden door iedere gemeente eenduidig vast te stellen. Het is een handig hulpmiddel om sneller en eenduidiger een grondwaarde vast te stellen. Gemeenten en situaties verschillen echter. Afhankelijk van de specifieke situatie blijft maatwerk mogelijk.

 

 

- portfolio