home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact

Werkveld/expertise

  grondexploitatie & planeconomie
risicomanagement

Grondexploitaties & planeconomie

NEXT heeft ervaring met het opstellen van allerlei soorten exploitaties en soorten vastgoed. Die combinaties bieden onverwachte mogelijkheden. We maken grondexploitaties, opstal- en parkeerexploitaties en combineren waar nodig met financiering, fiscaliteit, ervaringen in de bouw etc.

Vastgoedkennis ontstaat door te werken in verschillende markten en voor verschillende partijen. NEXT werkt in hoofdzaak voor gemeenten, provincies, ontwikkelaars, juristen, bouwers en retailers. Veel kennis hebben we zelf. Zo weten we wat huren doen, wat verkoopprijzen zijn, maar er is ook inzicht in de investeringskosten. Dat kunnen grondkosten zijn, maar ook civiele werken, woningen, winkels en dergelijke. De mensen van NEXT hebben al voor vele bijzondere objecten ramingen gemaakt.

We kunnen als het moet op de millimeter rekenen, maar met onze brede ervaring kunnen we ook snel bedragen afgeven zonder dat we te rade moeten bij allerlei specialisten. Dat maakt ons anders dan de ingenieursbureaus. Door onze taxatiekennis weten we ook heel veel van de opbrengsten.

De combinatie van plan- & vastgoedeconomie en juridische expertise stelt NEXT daarnaast in staat om exploitatieplannen op te stellen die een toegevoegde waarde hebben. Onderbouwing staat bij ons voorop.
Hiernaast hebben we de kennis en kunde om een gemeente strategisch te adviseren, onderhandelingen met marktpartijen te voeren en de tussen de partijen overeengekomen afspraken neer te leggen in overeenkomsten/contracten.

 

- portfolio