home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact

Werkveld/expertise

  grondexploitatie & planeconomie
risicomanagement

Risicomanagement

Het voor de overheid geldende Besluit Begroten en Verantwoorden geeft aan dat helder moet zijn wat de risico's zijn; hoe hier mee omgegaan moet worden in relatie tot reserves en voorzieningen. Diverse bedrijven reageren hierop door per project een risicoanalyse te maken en daar een zogenaamde Monte-Carlo simulatie bij te gebruiken. Daarbij wordt normaal ook rekening gehouden met de kans dat risico's optreden en de mogelijkheid om ze te beheersen.

NEXT gaat verder door als een van de eersten een systeem te maken dat dergelijke informatie weer plaatst in het totaal van de portefeuille van een gemeente of een bedrijf. Dat levert met name op hoe programmatisch bijgestuurd moet worden om zoveel mogelijk grondopbrengsten te genereren binnen een aanvaardbaar weerstandsvermogen en volkshuisvestingseisen.

De aanpak van NEXT kenmerkt zich naast deze bijzondere rekenkundige aanpak door maatwerk als het gaat om het opsporen van risico’s. Soms zijn daartoe de bekende checklists te gebruiken, soms moeten we een netwerkanalyse maken omdat het niet eenduidig is waar de oorzaak van het probleem zit.

Overigens kan risicomanagement niet zonder beheersing. Analyse van een groot aantal projecten en de historie leert dat de wijze van reageren op risico’s redelijk overzichtelijk is en dat de hoeveelheid beheersmaatregelen beperkt zijn. Het blijft dan ook altijd de opgave om ‘out of the box’ te denken. Risicomanagement vraagt, in onze beleving, om veel ervaring.

 

- portfolio